Tag: Arkona

  • Święte miejsca Słowian cz.1 – Arkona i Szczecin

    Wierzenia Słowian cechował głęboki związek z naturą, nie jest więc dziwne, że domniemane miejsca kultu umieszczano w wyróżniającym się terenie. Zazwyczaj były to wzgórza, zbiorniki wodne, wyspy, półwyspy i święte gaje. Pozostałości archeologicznych nieco jest, są one jednak trudne w interpretacji. Zachowały się wały ograniczające szczyty wzgórz, przedstawienia figuralne i ślady po budowlach. Czy jednak…