Tag: historyczna

  • Recenzja książki „Prusowie – Prūsai” Piotra Szczurkowskiego

    „Prusowie…” Piotra Szczurkowskiego to dość nowa, bo wydana w 2021 roku, pozycja. Autor zaczyna książkę dość ostro krytykując kondycję polskiej nauki. Wspomina o tym, że jego zdaniem, brak monografii na temat Prusów w ostatnich latach jest wynikiem typowych dla niektórych naukowców zachowań. Dotyczy to głównie hermetyczności naukowego środowiska i potrzeby zdobywania punktów – łatwiej to…