Recenzja książki „Prusowie – Prūsai” Piotra Szczurkowskiego


„Prusowie…” Piotra Szczurkowskiego to dość nowa, bo wydana w 2021 roku, pozycja. Autor zaczyna książkę dość ostro krytykując kondycję polskiej nauki. Wspomina o tym, że jego zdaniem, brak monografii na temat Prusów w ostatnich latach jest wynikiem typowych dla niektórych naukowców zachowań. Dotyczy to głównie hermetyczności naukowego środowiska i potrzeby zdobywania punktów – łatwiej to zrobić publikując artykuły w czasopismach niż monografie. Cóż, z pewnością, trochę racji trzeba autorowi w tej kwestii przyznać.

Okładka recenzowanej książki

Nie ulega jednak wątpliwości, że faktycznie jest to pierwsza monografia dziejów Prusów od dobrych kilku lat. W dodatku napisana przez historyka. Do klasyki gatunku należy praca Łucji Okulicz-Kozaryn „Dzieje Prusów” wydana w 1997 roku. Pani Łucja była archeologiem i od tamtego czasu wiele wody w Wiśle upłynęło a nikt jakoś nie zebrał wyników, toczących się przecież badań, w formie książki.

Z mojego, archeologicznego, punktu widzenia, recenzowana pozycja jest ciekawa i napisana w zrozumiały sposób. Piotr Szczurkowski podzielił ją na cztery rozdziały, kierując się kryterium chronologicznym:

– Etnogeneza Prusów

– Prusowie przed podbojem krzyżackim

– Prusowie w czasie podboju krzyżackiego

– Prusowie po podboju krzyżackim

Mimo, że moje zainteresowania badawcze kończą się właściwie na pierwszych dwóch rozdziałach, czyta się to dobrze. Praca jest uporządkowana a treść jasna. Na końcu autor przytacza kilka ciekawostek – pruskie modlitwy, najstarsze zdanie w języku pruskim i współczesna rymowanka w nowopruskim.

Fragment tylnej okładki książki. Jak rozumiem, zdjęcie przedstawia suczkę autora. Saule była bałtyjską boginią słońca, więc brawa za poczucie humoru 🙂

Niezależnie od tego, czy zgadzamy się z dość ostrą krytyką ze wstępu, myślę, że książkę powinien wziąć do ręki każdy, kto interesuje się Prusami. W końcu innych monografii za dużo na ten temat nie ma.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *