Tag: kąciny

  • Święte miejsca Słowian cz. 2 – wybór

    W poprzedniej części artykułu wspominałam o cechach, jakie nosiły miejsca, które Słowianie uważali za sakralnie naznaczone oraz opisałam dwa z nich – Arkonę i Szczecin. Dzisiaj zajmę się kolejnymi, jak zawsze, subiektywnie wybranymi. O Ślęży powstał już oddzielny artykuł. Z Radogoszczą jest taki problem, że nie udało się ustalić jej pewnej lokalizacji. Próbowano lokalizować ją…

  • Święte miejsca Słowian cz.1 – Arkona i Szczecin

    Wierzenia Słowian cechował głęboki związek z naturą, nie jest więc dziwne, że domniemane miejsca kultu umieszczano w wyróżniającym się terenie. Zazwyczaj były to wzgórza, zbiorniki wodne, wyspy, półwyspy i święte gaje. Pozostałości archeologicznych nieco jest, są one jednak trudne w interpretacji. Zachowały się wały ograniczające szczyty wzgórz, przedstawienia figuralne i ślady po budowlach. Czy jednak…