Recenzja książki „Wierzchowce bogów. Motyw konia w wierzeniach Słowian i Skandynawów” Agnieszki Łukaszyk


W archeologii wiele spraw jest fascynujących. Dla mnie jednak zdecydowanie najciekawsze są pochówki końskie zachodnich Bałtów. Zainteresowały mnie na tyle, że napisałam o tym pracę magisterską, potem doktorską i, jeśli tylko będzie mi to dane, nie zostawię tematu w spokoju. Naturalne więc, że staram się czytać publikacje dotyczące także symbolicznej roli konia w różnych kulturach. W końcu dlatego mamy obrządek pogrzebowy, że ludzie wierzyli w istnienie życia po życiu.

Wierzchowce bogów Agnieszki Łukaszyk to pozycja traktująca o symbolice w wierzeniach Słowian i Skandynawów. Autorka podzieliła pracę na dwie główne części – o Słowianach i Skandynawach. O słowiańskich wierzeniach związanych z koniem napisała dosyć krótko bo i źródła są dość skromne. Wspomniała o nielicznych odkrywanych pochówkach końskich, o ofiarach zakładzinowych, hippomancji oraz źródłach etnograficznych. Zdecydowanie więcej napisała o wierzeniach skandynawskich. Wybrała bóstwa związane z końmi z północnoeuropejskich źródeł, wspomniała też o pochówkach koni i zwyczaju składania z nich ofiar.

Okładka recenzowanej książki

Zdecydowanie najbardziej zasobną w treści częścią pracy są opisy przedstawień w sztuce Słowian i Skandynawów. Autorka zebrała przykłady metalowych, kościanych, drewnianych i ceramicznych figurek z omawianych terenów. Wspomniała również o przedstawieniach na naczyniach i w formie biżuterii. Nie pominęła także jednej z najbardziej znanych, domniemanie słowiańskich, figur o większych gabarytach – Światowida ze Zbrucza. Całość uzupełniają liczne, dobrze usystematyzowane ilustracje.

Co sądzę o tej książce? Zdecydowanie polecam każdemu, kto choć odrobinę interesuje się tematyką końską w dawnych wierzeniach. Oczywiście, pozostaje mi pewien niedosyt. Nie jest to jednak spowodowane wadami publikacji a moim, może nieco fanatycznym, zainteresowaniem tematem.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *